Elektronický stabilizačný systém alebo ESP (z nem. Elektronisches Stabilitätsprogramm, v angličtine ESC - Electronic stability control) má za cieľ zabrániť neželanej zmene smeru jazdy v dôsledku šmyku a zvýšiť tak bezpečnosť jazdy v osobnom automobile.

Keďže ESP je ochranná značka pôvodného výrobcu Bosch, ktorý vyvinul tento systém spolu s firmou Mercedes-Benz (uvedenie na trh v roku 1995), ostatní výrobcovia tomuto systému dali vlastné názvy:

  • DSC (BMW)
  • PSM (Porsche)
  • VSC (Toyota a Lexus)
  • VSA (Honda)
  • prípadne ďalšie…

ESP pomáha vodičovi zvládať kritické situácie pri riadení auta, v ktorých by sa vozidlo mohlo dostať do šmyku. Kým samotné ABS iba vyrovnáva brzdnú silu medzi kolesami na základe informácie zo senzoru otáčok na kolesách, ESP spracúva informácie z ABS a zo senzora natočenia volantu, gyroskopu (umiestneného zvyčajne v strede vozidla) a spolu s virtuálnym softvérovým modelom vozidla potom cielene pribrzďuje jednotlivé kolesá auta a tým ho nielen vo fáze brzdenia, ale i vo fáze zrýchľovania či prechádzania zákruty udržiava mimo šmyku. Tým je auto ovládateľnejšie a stabilnejšie.

Niektoré verzie systému zasahujú i do riadenia rýchlosti a v prípade potreby upravia výkon motora podľa modelu. Vo vývoji je systém ESP II, ktorý bude zasahovať i do samotného riadenia - otáčania volantu.

Testy ukázali, že súčasné systémy ESP prekonávajú schopnosti človeka zvládať šmykovú situáciu.

Prameň: Wikipedia