Regulácia preklzovania poháňaných kolies. Skratka ASR z nemeckého Antriebsschlupfregelung, resp. z anglického Acceleration Slip Regulation (alebo nesprávne anti-slip/anti-skid regulation). Používajú sa aj skratky ASC (Acceleration Skid Control) alebo TCS (Traction Control System).

Systém automaticky bráni pretáčaniu poháňaných kolies pri zrýchľovaní alebo rozbiehaní sa vozidla buď pribrzďovaním kolies, reguláciou zapaľovania, prívodu paliva a vzduchu do motrora, znížením výkonu turbodúchadla, alebo kombináciou viacerých z uvedených zásahov.

Prameň: Wikipedia