Znie to ako sci-fi, no štúdia analyzujúca upatnenie elektromobilu ako stabilizačného prvku elektrickej siete má reálne technické základy. Operátori vysokonapäťových sietí musia  zabezpečiť stabilné dodávky v čase, keď to potrebujú odberatelia a zároveň musia odobrať všetku vyrobenú energiu od dodávateľov. Časy špičiek v odbere a výrobe sa nezhodujú, a prevádzka vyrovnávacích zariadení nie je lacná. Pritom už v blízkej budúcnosti bude vo vyspelých krajinách jazdiť obrovská flotila áut na batérie, ktorých kapacita sa dá využiť aj inak ako len na pohon kolies.

Nissan Leaf nabíjanie

Inžiniersko-poradenská spoločnosť Ricardo a britský prevádzkovateľ vysokonapäťových rozvodov a plynovodov National Grid (pôsobí aj na severovýchode USA) skúmali možnosť komerčného využitia elektromobilov na stabilizáciu elektrickej siete. Tu sú hlavné závery ich spoločnej štúdie:

Nočný prúd. Využitie plug-in elektromobilov (tzn. vozidiel vybavených batériami nabíjanými z externého zdroja) na reguláciu dopytovej strany by v roku 2020 mohlo zabezpečiť 6 percent dennej potreby vyrovnávacích služieb vo Veľkej Británii, vo večerných a nočných hodinách 10 percent. Jednoducho majitelia by svoje elektromobily nabíjali najmä v čase prebytku elektriny v sieti. To by im mohlo ročne zarobiť približne 50 GBP (57 €), resp. ušetriť 18 percent ročných nákladov na nabíjanie. A to bez akýchkoľvek vstupných investícií.

Záložný zdroj. Ak by sa elektromobil využíval aj na reguláciu ponuky, čiže aj na dodávku elektriny do siete v čase najvyššieho dopytu, mohol by podľa svojho výkonu ročne zarobiť od 600 GBP do 8000 GBP (682 € až 9091 €). Tu je však prekážkou vysoká investícia do dvojsmerného elektrického rozhrania vozidla. Autori štúdie predpokladajú, že sa to oplatí len prevádzkovateľom flotíl elektromobilov určených na lokálny rozvoz tovaru alebo na dopravu v rámci uzavretého priemyselného komplexu, kedy nečinné vozidlá parkujú na jednom mieste. Do úvahy tiež pripadajú stanice na výmenu batérií alebo sklady batérií po garantovanej dobe životnosti. Ak sa cena dvojsmerného rozhrania rozpočíta na viac batérií, začína to byť ekonomicky zajímavé.

Samozrejme, využitie elektromobilov na reguláciu sietí má okrem ekonomického prínosu aj ekologický aspekt vo forme zníženia uhlíkových emisií. Autori výskumu tvrdia, že pri prepočtoch brali do úvahy aj skrátenie životnosti batérie vplyvom častejšieho nabíjania prispôsobeného potrebám siete. Štúdiu uzatvárajú s tým, že nakoľko cena batérie je podstatnou časťou nákladov na obstaranie elektromobilu, jej zmysluplné doplnkové využitie pomáha prekonať bariéry masového rozšírenia elekrických vozidiel.

Redakcia Autozor.sk, ilustračné foto - Nissan.