Ráno vyberiete zo schránky noviny, naštartujete auto, vyjdete na diaľnicu a - začnete si čítať. Prípadne sledujete televíziu či vybavujte ranné e-maily. Nie, nie ste minister a osobného šoféra nemáte. Nezmysel? O desať rokov možno každodenná rutina.

Európska únia na jeseň 2009 formálne odštartovala trojročný výskum, vďaka ktorému sa vyššie opísaná utópia môže stať realitou. Projekt SARTRE (Safe Road Trains for the Environment - Bezpečné cestné vlaky pre životné prostredie) s finančnou podporou EÚ realizuje medzinárodné konzorcium súkromných firiem a výskumných ústavov (z automobiliek je členom len Volvo). Nedávno sa uskutočnil prvý reálny test na skúšobnom okruhu Volva pri Gőteborgu.

sastre volvo test

Podstatou SARTRE sú diaľničné konvoje zo 6 až 8 áut vedené špeciálne vybaveným autom s profesionálnym a na tento účel vyškoleným vodičom, ktorý dokonale pozná trasu. Môže to byť šofér nákladiaka, autobusu alebo taxíka. Samozrejme, špeciálne vybavené musia byť aj autá v konvoji, ktoré riadenie prenechávajú na vedúce vozidlo a technológiu. Autá sú úplne oddelené a môžu konvoj kedykoľvek opustiť. Jazdí sa konštantnou rýchlosťou 90 km/h s minimálnymi odstupmi medzi autami. Cestnú infraštruktúru nie je potrebné nijako upravovať.

Autá v konvoji budú vybavené systémom na autonómne riadenie, ktorý dokáže korigovať smer jazdy, akceleráciu aj brzdenie, navigačným systémom, zariadeniami na meranie vzdialenosti od vozidla vpredu a smeru jeho jazdy. Komunikujú medzi sebou automaticky, bez zásahu vodičov. Šofér vedúceho vozidla je pod kontrolou kamier a softvéru, ktorý rozozná rizikové okolnosti, napríklad príznaky mikrospánku, z jeho tváre. Naštartovať vozidlo môže iba po úspešnom absolvovaní dychového testu na alkohol.

Testy v Gőteborgu sa uskutočnili s jedným vedúcim a jedným sledujúcom vozidlom. Volant sledujúceho auta sa otáčal sám v reakcii na to, ako vozidlo prirodzene sledovalo vedúci kamión na skúšobnej dráhe na vidieckej ceste. Vodič mohol piť kávu alebo čítať noviny a nemusel používať ruky ani nohy na ovládanie vozidla.

sastre volvo test

Projekt SARTRE má tri hlavné ciele. Prvým je ochrana životného prostredia - pokojná jazda v kolónach produkuje menej emisií. Druhým zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy a tretím zvýšenie priepustnosti cestnej infraštruktúry. Vodičov má presvedčiť pohodlie jazdy, pri ktorej sa môžu venovať iným činnostiam. Podmienkou je úspešný vývoj technológie a to, či sa vlády dohodnú na jednotnej legislatíve.

Redakcia Autozor.sk, video - SARTRE, foto - Volvo