Volkswagen TAP autopilot

Nemecká automobilka Volkswagen v rámci Európskou úniou financovaného projektu vyvinula "dočasného autopilota" TAP (Temporary Auto Pilot). Systém je zložený takmer výlučne zo sériovo vyrábaných súčiastok: radaru, kamery, ultrazvukových senzorov, laserového skenera a tzv. elektronického horizontu, čo je vlastne budúca generácia navigačného systému - softvér vyhodnocujúci údaje z GPS prijímača, mapových podkladov a senzorov snímajúcich okolie tak, že dokáže predpovedať, akú cestu si vodič vyberie.

TAP nie úplne samostatný autopilot, vodič musí sledovať jazdnú situáciu a byť neustále pripravený na zásah. Cieľom je predchádzať nehodám zapríčineným nesústredenosťou šoféra a odbremeniť ho od monotónnych činností. Systém udržiava bezpečnú vzdialenosť od vozidla vpredu, volí rýchlosť v súlade so želaním vodiča aj s rýchlostnými obmedzeniami, udržiava auto v strede jazdného pruhu a pribrzďuje pred zákrutou. Rozbiehanie a zastavovanie v kolóne dokáže úplne zautomatizovať.

Na nedávno uzavretom výskumnom projekte HAVEit (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport) participovalo 17 partnerov z automobilového priemyslu a vedeckovýskumnej sféry. EÚ do neho za tri roky investovala 17 mil €, ďalších 11 mil. € pridali členovia konzorcia. Cieľom bolo vyvinúť automatické technológie znižujúce záťaž vodičov, napomáhajúce bezpečnosti na cestách a znižujúce ekologické dopady cestnej dopravy.

O podobnom projekte SARTRE zameranom na vývoj cestných vlakov, kde zodpovednosť za súpravu preberá špeciálne vyškolený vodič - vodca a ostatní si môžu na volante rozložiť noviny, sme písali pred niekoľkými mesiacmi.

Volkswagen TAP autopilot

Redakcia Autozor.sk, foto - Volkswagen